2019-043 İnternet Üzerinden Vergi Levhasının Oluşturulması İçin Son Gün 31 Mayıs 2019.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/043

20.05.2019

Konu: İnternet Üzerinden Vergi Levhasının Oluşturulması İçin Son Gün 31 Mayıs 2019.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesine göre gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını alması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yayımlanan 408 Sıra No.lu VUK Tebliğine göre bu mükelleflerin vergi levhalarını,

-Merkezlerinde

-Şubelerinde

-Satış mağazalarında

Bulundurmak zorundadırlar.

Dolayısıyla bu zorunluluk kapsamındaki mükellefler 2019 yılına ilişkin vergi levhalarını 31 Mayıs 2019 Cuma günü sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden oluşturarak yukarıda belirtilen yerlerde bulundurması gerektiğini, aksi durumun tespiti halinde her bir tespit için özel usulsüzlük cezası kesileceğini hatırlatırız.

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş