2019-042 Döviz Alımlarına Binde Bir Oranında Vergi Getirildi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/042

15.05.2019

Konu: Döviz Alımlarına Binde Bir Oranında Vergi Getirildi.

14.05.2019 Tarih ve 30775 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununa ilişkin Kararda değişiklik yapıldı.

Karara göre, döviz alımlarında dövizin satış bedeli üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacak.

Ancak,

-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

-Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

-Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

BSMV uygulanmayacak.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş