2019-040 2019 Yılının İlk Üç Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/040

02.04.2019

Konu: 2019 Yılının İlk Üç Ayında Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler.

2019 yılının ilk üç ayı içerisinde vergi mevzuatında yapılan önemli düzenleme ve değişikliklere ilişkin mali açıklamalarımızın listesi başlık, tarih ve içerik itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Anılan değişikliklere tablodaki bağlantı adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Konu İlgili Düzenleme Yayım Tarihi İlgili Mevzuat Mali Açıklama
-Kurumlar, gelir, geçici, KDV, damga ve muhtasar beyannamelerin verilme sürelerinin değiştirilmesi. 115 No.lu VUK Sirküleri 29.03.2019 Vergi Usul Kanunu Bağlantı Adresi
– Oto galerinin satın aldıkları binek otolara ilişkin KDV’nin indiriminin mümkün hale gelmesi.

 

26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 28.03.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
– Oto galerinin araç satışındaki KDV oranının değiştirilmesi. 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
– Döviz mevduat hesaplarında stopaj oranlarının artırılması. 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.03.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Bağlantı Adresi
– İkale sözleşmelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması. 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği 15.03.2019 Gelir Vergisi Kanunu Bağlantı Adresi
– KDV iadesi talep sürelerinde düzenleme yapılması.

-YMM raporuyla KDV iadesinin 10 gün içinde iade edilmesi.

24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 20.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
– KDV’de indirim süresinin uzatılması. 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 15.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
– Konkordato sürecindeki şüpheli alacakların durumuna ilişkin açıklamalar. 112 No.lu VUK Sirküleri 14.02.2019 Vergi Usul Kanunu Bağlantı Adresi
– Hasılat esaslı vergilendirme uygulaması. 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.02.2019 KDV Kanunu Bağlantı Adresi
– %5’lik vergi indirimi uygulamasında düzenleme yapılması.

– KDV istisnası kapsamının genişletilmesi.

7162 Sayılı Kanun 30.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi
– Kur farkı faturalarında KDV hesaplanması. 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

KDV Kanunu

Bağlantı Adresi

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.