2019-038 Kurumlar, Gelir, Geçici, KDV ve Muhtasar Gibi Vergi Beyannamelerinin Verilme Tarihleri Değiştirildi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/038

29.03.2019

Konu: Kurumlar, Gelir, Geçici, KDV ve Muhtasar Gibi Vergi Beyannamelerinin Verilme Tarihleri Değiştirildi.

29.03.2019 tarihinde yayımlanan 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile kurumlar vergisi, gelir vergisi, geçici vergi, KDV, damga vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannamenin verilme sürelerinde değişiklik yapıldı.

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren uygulanacak bu süreler yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olacak.

Söz konusu değişiklikle birlikte beyanname verme süreleri aşağıdaki gibi oldu.

Beyanname Türü Düzenleme Öncesi Verilme Tarihi Yeni Verilme Tarihi Son Ödeme Tarihi
Kurumlar Vergisi 25 Nisan Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi 25 Mart Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) 25 Şubat Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son günü
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 24’ü Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Muhtasar Takip eden ayın 23’ü Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Damga Vergisi Takip eden ayın 23’ü Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Geçici Vergi 1. Dönem 14 Mayıs 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem 14 Ağustos 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem 14 Kasım 17 Kasım 17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem 14 Şubat 17 Şubat 17 Şubat

Söz konusu Sirküler’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş