2019-035 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Hasılat Esaslı Vergilendirme, Kur Farkı Gibi Konularda Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/035

25.03.2019

Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinde Hasılat Esaslı Vergilendirme, Kur Farkı Gibi Konularda Değişiklik Yapıldı.

23.03.2019 Tarih ve 30723 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde daha düzenlemeler yapıldı.

Daha önce KDV Kanununda yapılan,

-7161 Sayılı Kanunla KDV Kanununa kur farkı uygulamasının dahil edilmesi,

-7166 Sayılı Kanunla KDV’den istisna edilen basılı kitap ve süreli yayınların teslimi,

-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlardan kaynaklanan KDV iadesinde, 7161 Sayılı Kanunla 2019 yılının da kapsama alınması,

-718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile il sınırları içinde otobüsle yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulüne dahil edilmesi ve bu sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin vereceği 4 No.lu KDV Beyannamesi,

Gibi düzenlemelere ilişkin açıklamaların bulunduğu söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş