2019-029 %5’lik Vergi İndirimi Uygulamasındaki Değişikliklerle İlgili Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/029

15.03.2019

Konu: %5’lik Vergi İndirimi Uygulamasındaki Değişikliklerle İlgili Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7162 Sayılı Kanunla %5’lik gelir ve kurumlar vergisi indiriminde düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemeden önce vergiye uyumlu mükellefler için uygulanan %5 vergi indirimi uygulamasında 10 TL’ye kadar olan borçlar dikkate alınmıyordu.

Yapılan düzenleme ile 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınacak bu tutar 250 TL’ye çıkarılmıştı.

Yine bu uygulamada yapılan düzenleme ile tecil edilerek ertelenen borçların tecil uygulaması kapsamında olmadığı anlaşılması halinde, tecil süresinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde söz konusu borcun ödenmesi vergi indirimi hakkının kaybedilmemesi şeklindeydi.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin açıklamalara 15.03.2019 Tarih ve 30715 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer verildi.

İlgili Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.