2019-027 Artık Temel Faturaların da Elektronik Ortamda İptali Mümkün.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/027

08.03.2019

Konu: Artık Temel Faturaların da Elektronik Ortamda İptali Mümkün.

Bilindiği üzere, e fatura uygulaması kapsamında düzenlenen temel faturaların elektronik ortamda iptal edilmesi mümkün değildi. İptalin gerektiği durumlarda ise noter, taahhütlü mektup veya elektronik imzalı posta gibi yöntemlerden biri kullanılmaktaydı.

Gelir İdaresi Başkanlığının yeni uygulaması olan E-Fatura İptal Portalı ile artık temel faturaların da portal üzerinden iptali veya reddi mümkün hale geldi.

Mali mühür ve Gelir İdaresi Başkanlığının imza araçları kullanılarak çalışacak bu portala ve uygulamaya ilişkin açıklamaların bulunduğu kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Temel_Fatura_Iptal_Portali_Kullanim_Kilavuzu.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.