2019-026 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu 6 Ay Uzatıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/026

04.03.2019

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu 6 Ay Uzatıldı.

Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihinde yapılan düzenlemeyle ihracat bedellerinin ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğu getirilmiş, düzenlemenin son tarihi 04.03.2019 olarak belirlenmişti.

03.03.2019 Tarih ve 30703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019-32/53 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile daha önce 6 ay olarak belirlenen bu süre 1 yıl olarak değiştirildi.

Böylece söz konusu uygulama için son tarih 04.09.2019 olarak güncellenmiş oldu.

Anılan Tebliğ’e ekli  PDF dosyasıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.