2019-022 Konkordato Durumunda Şüpheli Alacak ve Değersiz Alacak Uygulamalarına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/022

20.02.2019

Konu: Konkordato Durumunda Şüpheli Alacak ve Değersiz Alacak Uygulamalarına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, konkordato sürecine giren borçludan olan alacaklara ilişkin olarak 112 No.lu VUK Sirkülerinde açıklamalar yapıldı.

Anılan Sirkülerde konkordato sürecindeki geçici ve kesin mühlet, konkordato talebinin reddedilmesi, projenin reddi veya kabulü gibi durumlarda, alacağın şüpheli hale ne zaman geldiği, şüpheli alacağın ayrılacağı dönem gibi konular yer almaktadır.

Söz konusu Sirküler’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.