2019-021 YMM Raporuyla Talep Edilen KDV İadeleri Hızlandırılıyor.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/021

20.02.2019

Konu: YMM Raporuyla Talep Edilen KDV İadeleri Hızlandırılıyor.

20.02.2019 Tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iadelerinin hızlandırılması konusunda önemli bir değişiklik yapıldı.

Ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması adı verilen değişiklikle, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklı ve YMM KDV iadesi tasdik raporu ile talep edilen nakden KDV iade talepleri KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si, raporun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Ayrıca bunun için iade talebinde bulunan mükellefin,

a)En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b)Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c)Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

-Özel esaslara tabi olmaması,

-Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

-Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç)Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması

Gerekli.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.