2019-020 2018 Yılına Ait Faturaların KDV’si 2019 Yılında İndirilebilecek.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/020

19.02.2019

Konu: 2018 Yılına Ait Faturaların KDV’si 2019 Yılında İndirilebilecek.

Bilindiği üzere 2018 yılında yayımlanan 7104 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştı.

Bu değişikliklerin en önemlisi KDV indirimini düzenleyen Kanunun 29’uncu maddesindeki “vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartı” ibaresi “takip eden takvim yılı” olarak değiştirilerek indirim süresinin uzatılmasıydı.

Maddenin yürürlük tarihinin 01.01.2019 olması 2018 yılına ait faturaların 2019 yılında indiriminin mümkün olup olmadığı konusunda tereddüt yaratmıştı.

15.02.2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde bu konu düzenlenerek 2018 yılına ait faturaların 2019 yılında indirim konusu yapılması mümkün oldu.

Ayrıca anılan Tebliğde yine 7104 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden KDV iadesi talebi için süre sınırı ve bazı istisnalara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilmesi konularıyla ilgili açıklamalara da yer verildi.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.