2019-017 Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulamasındaki Sektör ve Oranı Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/017

07.02.2019

Konu: Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulamasındaki Sektör ve Oranı Belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Bilindiği üzere 2018 yılında yayımlanan 7104 Sayılı Kanunla hasılat esaslı vergilendirme uygulaması KDV Kanununa dahil edilmişti.

Kanuna göre tercihe bağlı olan uygulamanın esası, belirlenecek sektörlerdeki serbest meslek erbapları ile işletme esasına göre vergilendirilen tacirler tarafından, hasılat üzerinden hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin ödenmesi şeklindeydi.

07.02.2019 Tarih ve 30679 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergilendirme uygulamasına ilişkin sektör ve oranlar belirlendi.

Karara göre, anılan uygulamadan, belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan veya il sınırları içerisinde otobüsle yolcu taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Bu mükelleflerin ödenecek KDV’nin tespitinde uygulayacakları oran ise %1,5 olarak belirlendi.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190207-14.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.