2019-014 Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış veya Ara Tasdiki İçin Son Gün 31 Ocak 2019.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/014

28.01.2019

Konu: Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış veya Ara Tasdiki İçin Son Gün 31 Ocak 2019.

Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı defterdir.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri kapanış tasdikine tabi tutulmuştur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 64/3 maddesi gereğince, yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki, tasdiki izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmalıdır.

Ayrıca, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de bu defterin yeterli sayfa kalması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği belirtilmiştir.

Yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, tasdiki yaptırmayanlar TTK’nın 562’nci maddesine göre idari para cezası ile cezalandırılırlar. Yeniden değerleme oranına göre her yıl artırılan bu ceza, 2019 yılı için 7.658 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.