2019-013 Matrah Artırımı 3.Taksit Ödemesi İle İlgili Önemli Hatırlatma!(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)       

2019/013

22.01.2019

Konu: Matrah Artırımı 3.Taksit Ödemesi İle İlgili Önemli Hatırlatma!

Bilindiği üzere 2018 yılında yeni af kanunu olarak bilinen 7143 Sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve mükelleflere gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve stopaj için matrah artırımı imkanı getirilmişti.

Uygulamadan yararlanan mükelleflere matrah artırımından doğan vergileri, ikişer aylık dönemler halinde azami altı taksitte ödeme imkanı tanınmış, ödemelerin zamanında yapılmaması halinde ise madde hükmünden yararlanılmanın mümkün olmadığı açıklanmıştı.

Söz konusu bu düzenlemeye göre vergisini taksitlendiren mükellefler, taksitlerini sırasıyla 2018 Eylül, Kasım ve 2019 Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz aylarının sonuna kadar ödeyeceklerdi.

05.01.2019 tarihinde yayımlanan 7159 Sayılı Kanunla 2019 Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin (varlık barışı hariç) ödeme süreleri ise 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda mükelleflerin Ocak ayı sonunda ödemesi gereken matrah artırımı 3.taksit ödemelerini Şubat ayı sonuna kadar ödeyebileceğini, diğer taksit ödemelerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığını hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.