2019-012 Vergi Kanunlarında Düzenlemeler Yapan 7161 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/012

18.01.2019

Konu: Vergi Kanunlarında Düzenlemeler Yapan 7161 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı.

18.01.2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunlarında düzenlemeler yapıldı.

Söz konusu Torba Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler şu şekilde;

Gelir Vergisi Kanunu:

-Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan havayolu şirketlerinde görevli pilot ve kabin memuru gibi çalışanlarının ücretlerinin %70’i ile subay, astsubay, erbaş ve erlere uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna edildi.

-Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda uygulanan istisnanın süresi 31.12.2018’den 31.12.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu:

-İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında, 2019 yılı için de kurumlar vergisi indirim oranını ile yatırım döneminde yatırıma katkı oranına mahsuben diğer faaliyetlerden doğan kazançlar uygulanacak oranının %100 olarak belirlenmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Katma Değer Vergisi Kanunu:

-KDV Kanununun 24’üncü maddesine göre matraha dahil olan vade ve fiyat farkı gibi unsurlara kur farkları da eklendi. Konu değişiklik öncesi kur farkının KDV matrahına dahil olduğu Kanunda yer almayıp Tebliğ ile düzenlendiğinden sıkça ihtilafa neden olmaktaydı.

-Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir enerji tesislerinin inşasına ilişkin teslimler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından sertifika almış yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri KDV’den istisna edildi.

-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri dolayısıyla 2017, 2018 yıllarında bu işlerden kaynaklı yüklenilen KDV’nin belirli şartlarda mükellefe iadesine imkan getiren uygulamaya 2019 yılı da dahil edildi.

-Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda yapılan iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların KDV istisnasında süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190118-1.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.