2019-010 Matrah Artırımı ve Yapılandırma Taksitlerini Ödemeyen Mükelleflere Bir İmkan Daha Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/010

07.01.2019

Konu: Matrah Artırımı ve Yapılandırma Taksitlerini Ödemeyen Mükelleflere Bir İmkan Daha Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7159 Sayılı Kanunla 7143 Sayılı Af Kanununda düzenlemeler yapılmış, yapılandırma ve matrah artırımında bulunup ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen mükelleflere bu tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanabilme imkanı getirilmişti.

Yine aynı Kanunla, 2018 Aralık ve 2019 Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin (varlık barışı hariç) ödeme süreleri ise 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

05.01.2019 Tarih ve 30646 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile söz konusu bu düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.