2019-009 Motosikletlerin ÖTV Oranını Sıfırlayan, Alkollü İçeceklerde Vergi Tutarını Arttıran Cumhurbaşkanı Kararları Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/009

04.01.2019

Konu: Motosikletlerin ÖTV Oranını Sıfırlayan, Alkollü İçeceklerde Vergi Tutarını Arttıran Cumhurbaşkanı Kararları Yayımlandı.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 536 ve 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapıldı.

540 No.lu Karar ile 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere Kanuna ekli II Sayılı Listede yer alan motosikletlerin ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtların ÖTV oranı %0’a düşürüldü.

Yine aynı tarihte yayımlanan 536 No.lu Karar ile de Kanuna ekli III Sayılı Listenin A cetvelinde yer alan alkollü içeceklerde uygulanan asgari maktu vergi tutarlarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-2.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-31.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.