2019-008 Emlak Vergisi 2019 Yılında %11,86 Zamlı Olacak.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2019/008

03.01.2018

Konu: Emlak Vergisi 2019 Yılında %11,86 Zamlı Olacak.

Bilindiği gibi emlak vergisi uygulamasında, vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılmakta ve vergi de buna göre hesaplanmaktadır.

2018 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı da %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak ilan edilmişti.

Bu nedenle 2019 yılı emlak vergisi hesabında vergi değerleri %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılacak.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamaların yapıldığı Tebliğ’ ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.