2019-007 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Açıklandığı MTV Genel Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/007

03.01.2018

Konu: 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarının Açıklandığı MTV Genel Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere 537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarları için %15,90 artış oranının dikkate alınacağı açıklanmıştı.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak MTV tutarları açıklandı.

Buna göre 2019 yılın için aşağıdaki MTV tutarları uygulanacak:

(I) Sayılı Tarife

01.01.2018 tarihinden sonra tescil edilenler için:

Sıra No Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıt Değeri (TL)  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerler
1 1300 cm³ ve aşağısı 46.300’i aşmayanlar 861 600 336 254 90
2 46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar 946 660 369 280 99
3 81.100’ü aşanlar 1.033 720 403 305 108
           
4 1301 – 1600 cm³ e kadar 46.300’ü aşmayanlar 1.499 1.124 652 461 177
5 46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar 1.649 1.236 717 506 194
6 81.100’ü aşanlar 1.799 1.349 782 552 212
           
7 1601 – 1800 cm³ e kadar 115.900’ü aşmayanlar 2.911 2.276 1.339 817 317
8 115.900’ü aşanlar 3.176 2.482 1.462 892 346
           
9 1801 – 2000 cm³ e kadar 115.900’ü aşmayanlar 4.586 3.532 2.076 1.236 487
10 115.900’ü aşanlar 5.003 3.854 2.265 1.349 531
           
11 2001 – 2500 cm³ e kadar 114.800’ü aşmayanlar 6.879 4.994 3.120 1.864 738
12 114.800’ü aşanlar 7.505 5.448 3.403 2.034 805
         
13 2501 – 3000 cm³ e kadar 289.700’ü aşmayanlar 9.591 8.344 5.213 2.804 1.029
14 289.700’ü aşanlar 10.464 9.102 5.687 3.059 1.123
           
15 3001 – 3500 cm³ e kadar 289.700’ü aşmayanlar 14.606 13.143 7.917 3.952 1.449
16 289.700’ü aşanlar 15.935 14.337 8.636 4.311 1.582
           
17 3501 – 4000 cm³ e kadar 463.600’ü aşmayanlar 22.965 19.831 11.679 5.213 2.076
18 463.600’ü aşanlar 25.054 21.633 12.742 5.687 2.265
           
19 4001 cm³ ve yukarısı 550.500’ü aşmayanlar 37.587 28.186 16.693 7.503 2.911
20 550.500’ü aşanlar 41.004 30.749 18.211 8.184 3.176

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş

2-Motorsikletler

         
 100 – 250 cm³ e kadar 161 121 89 56 22
 251 – 650 cm³ e kadar 333 252 161 89 56
651 – 1200 cm³ e kadar 856 509 252 161 89
 1201 cm³ ve yukarısı 2.075 1.372 856 680 333

(I/A) Sayılı Tarife

31.12.2017 tarihinden önce tescil edilenler için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı 861 600 336 255 90
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.499 1.124 652 461 177
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.647 2.068 1.218 742 288
1801 – 2000 cm³ e kadar 4.170 3.211 1.888 1.124 443
2001 – 2500 cm³ e kadar 6.253 4.540 2.837 1.696 671
2501 – 3000 cm³ e kadar 8.720 7.585 4.739 2.549 936
3001 – 3500 cm³ e kadar 13.279 11.948 7.197 3.592 1.318
3501 – 4000 cm³ e kadar 20.878 18.028 10.617 4.739 1.888
4001 cm³ ve yukarısı 34.170 25.624 15.175 6.820 2.647

(II) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 6 Yaş 7 – 15 Yaş 16 ve yukarı yaş

1-Minibüs

1.029 680 334

2-Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 1900 cm³ ve aşağısı 1.372 857 510
 1901cm³ ve yukarısı 2.076 1.372 857
3-Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 2.597 1.552 680
26-35 kişiye kadar 3.114 2.597 1.029
36-45 kişiye kadar 3.467 2.940 1.372
46 kişi ve yukarısı 4.157 3.467 2.076

4-Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar 924 613 301
1.501 – 3.500 kg.’a kadar 1.867 1.084 613
3.500 – 5.000 kg.’a kadar 2.806 2.334 924
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 3.114 2.646 1.241
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 3.742 3.114 1.867
20.001 kg.’a kadar 4.681 3.742 2.175

(IV) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopter

       
1.150 kg’a kadar 17.378 13.896 10.421 8.334
1.151 – 1.800 kg’a kadar 26.073 20.853 15.640 12.510
1.801 – 3.000 kg’a kadar 34.769 27.814 20.853 16.684
3.001 – 5.000 kg’a kadar 43.465 34.769 26.073 20.853
5.001 – 10.000 kg’a kadar 52.161 41.725 31.291 25.029
10.001 – 20.000 kg’a kadar 60.856 48.681 36.506 29.198
20.001 kg ve yukarısı 69.548 55.633 41.725 33.379

İlgili Tebliğ ektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.