2019-006 Veraset ve İntikal Vergisinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve İstisnalar Belli Oldu.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/006

02.01.2019

Konu: Veraset ve İntikal Vergisinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve İstisnalar Belli Oldu.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılına ilişkin istisna tutarları ve uygulanacak tarife açıklandı.

Buna göre 2019 yılında uygulanacak istisna tutarları:

– Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL)

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

Olarak tespit edildi.

Buna göre 2019 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi ise aşağıdaki gibidir:

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde
İlk 290.000 TL için 1 10
Sonra gelen 700.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için 7 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.