2019-005 Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2019 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)   

2019/005

02.01.2019

Konu: Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2019 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had ve Tutarlar Belli Oldu.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak ceza tutarları, fatura düzenleme ve amortisman sınırı gibi bazı had ve tutarlar açıklandı.

Anılan Tebliğ’e ve had ve tutarlar tablosuna ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.