2019-004 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Altı Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlendi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2019/004

01.01.2019

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Alt Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlendi.

31.12.2018 Tarih ve 30642 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2019 yılı için indirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırı 14.100 TL olarak belirlendi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.