2018-085 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/085

30.11.2018

Konu: 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

30.11.2018 Tarih ve 30611 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73  (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2018 yılı son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.