2018-081 32 Sayılı Karar Kapsamında Yeniden Düzenlenen Sözleşmeler İçin Damga Vergisi Ödenmeyecek. 

2018/081

22.11.2018

Konu: 32 Sayılı Karar Kapsamında Yeniden Düzenlenen Sözleşmeler İçin Damga Vergisi Ödenmeyecek.

Bilindiği gibi, 13.09.2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da değişiklik yapılmış ve 06.10.2018 Tarihinde yayımlanan 2018-32/51 No.lu Tebliğ ile de düzenlemenin esasları belli olmuştu.

Buna göre,

-Gayrimenkul satış sözleşmeleri,

-Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,

-İş sözleşmeleri,

-Hizmet sözleşmeleri (danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil),

-Eser sözleşmeleri (gemilerin inşası, tamiri ve bakımı hariç),

-İş makineleri dahil taşıt satış sözleşmeleri,

-İş makineleri dahil taşıt kira sözleşmeleri,

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacak ve 13.09.2018 tarihi öncesinde imzalanan sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri ise Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenme zorunluluğu getirilmişti.

 22.11.2018 Tarihinde yayımlanan 22 Sıra No.lu Damga Vergisi Sirküleri ile Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.

Söz konusu Sirküler ile sözleşmelerde,

-Sözleşmelerin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmaksızın sadece bedele ilişkin düzenleme yapılması,

-Yapılacak değişiklik sonrası Türk Lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, değişikliğin yapıldığı tarihteki döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi,

-İlk sözleşmeye atıf yapılmış olması,

Halinde, yapılan bu değişikliğe ilişkin kağıtlardan ayrıca damga vergisi aranılmayacak.

Konuya ilişkin diğer açıklamalara ve örneklere yer veren Sirkülere ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla.

 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.