2018-076 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)     

2018/076

09.10.2018

Konu: 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

03.10.2018 Tarih ve 50 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %14,03 olarak belirlendi.

Söz konusu Sirküler’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla. 

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.