2018-075 Sözleşmelerin Döviz ve Dövize Endeksli Olarak Yapılamamasına İlişkin Kararın Usul ve Esasları Belirlendi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)     

2018/075

08.10.2018

Konu: Sözleşmelerin Döviz ve Dövize Endeksli Olarak Yapılamamasına İlişkin Kararın Usul ve Esasları Belirlendi.

Bilindiği gibi, 13.09.2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştı.

Karar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen haller dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları menkul ve gayrimenkul alım satım, her türlü kiralama, iş, hizmet ve eser sözleşmeleriyle leasing sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacağına yönelikti.

Uygulamada soru işaretleri yaratan söz konusu Karara ilişkin 06.10.2018 Tarih ve 30557 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile düzenlemenin esasları belli oldu.

Bedeli döviz cinsinden belirlenemeyecek ve ödeme yükümlülüğü döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenemeyecek sözleşmeler şu şekilde kararlaştırıldı:

-Gayrimenkul satış sözleşmeleri,

-Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,

-İş sözleşmeleri,

-Hizmet sözleşmeleri (danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil),

-Eser sözleşmeleri (gemilerin inşası, tamiri ve bakımı hariç),

-İş makineleri dahil taşıt satış sözleşmeleri,

-İş makineleri dahil taşıt kira sözleşmeleri.

Bununla birlikte, bedeli döviz cinsinden kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedeller de döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenemeyecek.

Kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen sözleşmeler de dövize endeksli sözleşme olarak kabul edilecek.

Bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek ve ödeme yükümlülüğü döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenebilecek sözleşmeler ise aşağıdaki gibi:

-Menkul satış sözleşmeleri,

-Menkul kiralama sözleşmeleri,

-Bilişim teknolojileri kapsamında yurtdışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri,

-Gemilere ilişkin leasing sözleşmeleri,

-T.C. vatandaşı olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeler,

Kararda Değişikliğin Yapıldığı 13.09.2018 Tarihi Öncesinde Akdedilen Sözleşmelerin Durumu

13.09.2018 tarihi öncesinde imzalanan sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 Sayılı Kararın Geçici 8’inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunlu oldu.

Belirleme esnasında taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 02.01.2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının, 02.01.2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenecek.

Tebliğ ile istisna kapsamına alınan ancak 13.09.2018 öncesi akdedilen sözleşmeler de uygulamadan istisna edildi.

Bu tarih öncesinde döviz cinsinden akdedilen taşıt kiralama sözleşmeleri de yine kapsam dışı bırakıldı.

Söz konusu Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.