2018-072 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımı Yapan Mükellefler İçin Verginin/İlk Taksitin Ödeme Son Günü 1 Ekim 2018!

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/072

27.09.2018

Konu: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımı Yapan Mükellefler İçin Verginin/İlk Taksitin Ödeme Son Günü 1 Ekim 2018!

Bilindiği gibi, 7143 Sayılı Kanun ile matrah artırımı düzenlemesi getirilerek, matrah artımında bulunan mükellefler için artırdıkları dönem ve vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacağı açıklanmıştı.

Düzenlemeye göre, matrah artırımından doğan vergilerin peşin ödeme tercih edilmişse Eylül ayı sonuna kadar, taksitle ödeme tercih edilmişse Eylül ayı sonundan başlamak üzere ikişer aylık taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak 7143 Sayılı Kanunda, önceki matrah artırımını düzenleyen 6111 ve 6736 Sayılı Kanunlardan farklı olarak, bu vergilerin zamanında ödenmemesi halinde mükelleflerin vergi incelemesine alınmama ve tarhiyat yapılmaması hakkından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin söz konusu haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri için,

– peşin ödeme tercih edilmişse matrah artırımına ilişkin verginin tamamını,

– taksitli ödeme seçilmişse ilk taksit ödemesini,

1 Ekim 2018 (30 Eylül 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle), tarihine kadar yapması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.