2018-069 Kira, İş, Hizmet, Menkul ve Gayrimenkul Alım Satım Gibi Sözleşmelerin TL Cinsinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/069

13.09.2018

Konu: Kira, İş, Hizmet, Menkul ve Gayrimenkul Alım Satım Gibi Sözleşmelerin TL Cinsinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi.

13.09.2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre,

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları menkul ve gayrimenkul alım satım, her türlü kiralama, iş, hizmet ve eser sözleşmeleriyle leasing sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacak.

Yürürlükte bulunan sözleşmelerdeki döviz bedelleri ise 30 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği haller dışında yapılacak düzenlemeyle Türk parası olarak yeniden belirlenecek.

Yani, hangi iş ve işlemlerin bu kapsamda olacağı, geçmişe yönelik düzenlemelerin nasıl şekilleneceği gibi uygulamanın kapsamına ilişkin temel noktalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913-7.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.