2018-059 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırmanın Son Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/059

31.07.2018

Konu: 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırmanın Son Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2018 Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanun ile vadesi gelmiş, kesinleşmiş ya da dava aşamasında bulunan vergi borçları ile kesinleşmiş SGK alacakları gibi borçlar için yapılandırma imkanı getirilmiş ve son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 olarak belirlenmişti.

31.07.2018 Tarih ve Mükerrer 30495 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.