2018-057 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Varlıkların Vergisiz Olarak Kayıtlara Alınması İçin Son Gün 31 Temmuz 2018.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/057

25.07.2018

Konu: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Varlıkların Vergisiz Olarak Kayıtlara Alınması İçin Son Gün 31 Temmuz 2018.

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile,

-Gerçek ve tüzel kişiler için yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetlerini 30.11.2018 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirerek serbestçe tasarruf edebilme,

-Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için ise yurt içindeki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yine 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairesine bildirilerek kayıtlara alma,

İmkanı getirilmişti.

Aynı maddeye göre bu işlemin 31.07.2018 tarihine kadar yapılması durumunda vergi hesaplanmayacağını, bu tarihten sonra yurtdışından getirilecek ya da Türkiye’de olup kayda alınacak varlıklar için ise %2 oranında verginin ödenmesi gerektiğin hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.