2018-055 7104 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/055

10.07.2018

Konu: 7104 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Bilindiği üzere, 7104 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda,

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasının istisnası,

Yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisnası,

İkinci el araç ve taşınmaz ticaretinin özel matrah kapsamına alınması,

Gibi konularda düzenlemeler yapılmıştı.

06.07.2018 Tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu Tebliğe ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.