2018-054 Vergi Uygulamalarında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler Cumhurbaşkanına Devredildi.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/054

09.07.2018

Konu: Vergi Uygulamalarında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler Cumhurbaşkanına Devredildi.

Anayasada yapılan değişiklikler doğrultusunda, 07.07.2018 Tarih ve 30471 Sayılı 2’nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 700 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi, Vergi Usul, Damga Vergisi, KDV, ÖTV Kanunu gibi birçok vergi kanununda Bakanlar Kuruluna ait olan yıllık tarife ve hadleri belirleme, artırma, azaltma gibi yetkiler Cumhurbaşkanına devredildi.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707M2-1.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.