2018-053 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Mal Teslimlerinde İstisnaya İlişkin, ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/053

09.07.2018

Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Mal Teslimlerinde İstisnaya İlişkin, ÖTV (III) ve (IV) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.

Bilindiği üzere, 7104 Sayılı Kanun ile ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan malların gümrüksüz satış mağazalarına teslimi ÖTV’den istisna edilmişti.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin, 05.07.2018 Tarih ve 30469 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler ile (III) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerinde değişiklik yapıldı.

Anılan Tebliğlere ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.