2018-052 İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/052

06.07.2018

Konu: İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

7103 Sayılı Kanunla 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesi kapsamında işe alınan ücretlilere ilişkin gelir vergisi stopajı teşvik uygulaması getirilmişti.

İşe alınan ücretlinin asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle yararlanılacak uygulamaya yönelik olarak 06.07.2018 Tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazete’de 304 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.