2018-051 Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi İşlemlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/051

06.07.2018

Konu: Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi İşlemlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7144 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa geçici 31’inci madde eklenerek, taşınmazların yeniden değerlemesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

2018/031 sayılı mali açıklamamızda duyurduğumuz üzere, şirketlerin özsermayelerinin artması, taşınmazların elden çıkarılması durumunda satış karının ve satış işleminden doğan verginin azalması gibi avantajlar getiren uygulamadan yararlanmak için değer artışı üzerinden %5 vergi ödenmesi gerekiyor.

06.07.2018 Tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.