2018-050 3 Seri No.lu 7143 Sayılı Af Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)  

2018/050

05.07.2018

Konu: 3 Seri No.lu 7143 Sayılı Af Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Kanunla yurtdışından getirilen varlıkları serbestçe tasarruf edilebilme, sahip olunan ancak deftere kayıtlı olmayan ve Türkiye’de bulunan varlıkları işletmeye dahil edilebilme imkanı getirilmişti.

04.07.2018 Tarih ve 30468 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.