2018-044 Teknopark ve Serbest Bölge Düzenlemelerine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)   

2018/044

12.06.2018

Konu: Teknopark ve Serbest Bölge Düzenlemelerine İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 

Bilindiği gibi, 6676 ve 7033 Sayılı Kanunlar ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda ve Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda düzenlemeler yapılmıştı.

Bu düzenlemelere ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ 12.06.2018 Tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.