2018-043 16 Yaş ve Üzeri Araçları Kapsayan Hurda İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/043

11.06.2018

Konu: 16 Yaş ve Üzeri Araçları Kapsayan Hurda İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği gibi, 7103 Sayılı Kanun ile 16 yaş ve üzeri taşıtların kayıt ve tescili silinerek ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılması halinde her bir araç için aynı cins yeni aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 10.000 TL’yi aşmamak üzere belirli bir kısmı terkin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

Konuya ilişkin 11.06.2018 Tarih ve 30448 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğinde açıklamalar yapıldı.

Anılan Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.