2018-042 7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)    

2018/042

11.06.2018

Konu: 7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi, Vergi Usul ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında düzenlemeler yapılmıştı.

Söz konusu Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan,

-Konutların çatı ve cephelerinde elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf tutulması,

-İşverenlerce, kadın hizmet erbabına her bir çocuk için asgari ücretin brüt tutarının %15’ine aşmamak koşuluyla özel kreş ve gündüz bakımevi yardımlarının ücretten istisna edilmesi,

-Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesinde istisna uygulanması,

-Gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücreti, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net asgari ücretin altında kalan çalışanların ilgili dönemler için AGİ tutarının artırılması,

Gibi düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapıldığı 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 11.06.2018 Tarih ve 30448 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.