2018-040 Kat Karşılığı İnşaat İşleri, Makine Teçhizat İstisnası Gibi Konulara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)  

2018/040

05.06.2018

Konu: Kat Karşılığı İnşaat İşleri, Makine Teçhizat İstisnası Gibi Konulara İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 

Bilindiği üzere, 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlar ile KDV Kanununda düzenlemeler yapılmıştı.

Bu düzenlemelere ilişkin olarak,

-Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması,

-İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası,

-Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin yapılan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının istisna kapsamına alınması,

-Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezlerinde AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyetinde bulunanlara yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulaması,

Gibi konulara ilişkin 05.06.2018 Tarih ve 30442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapıldı.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.