2018-039 2012-1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/039

01.06.2018

Konu: 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

01.06.2018 Tarih ve 30438 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 No.lu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2012/1)’ de değişiklikler yapıldı.

Buna göre, tamamlanma  vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle bütün olarak devri, izne bağlı olmaksızın mümkün oldu. Değişiklik öncesi bu yatırımların devri izne tabiydi.

Ayrıca, yatırımın tamamlama vizesi için gerekli evraklara talep edilmesi halinde yeminli mali müşavir raporu da eklendi. Bu raporun ibrazı halinde ise başvurudaki bazı evraklar ayrıca istenmeyecek.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.