2018-038 Bozulma, Çürüme vb. Nedenlerle İmha Edilen Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)  

2018/038

29.05.2018

Konu: Bozulma, Çürüme vb. Nedenlerle İmha Edilen Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

7103 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Usul Kanununa 278/A maddesi eklenerek; bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın mükelleflerin başvurularına dayanarak takdir komisyonu kararı olmaksızın gider yazılabilmesine imkan getirilmişti.

25.05.2018 Tarih ve 30431 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 496 Sıra No.lu VUK Tebliği ile düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapıldı.

Buna göre uygulamadan;

– Her türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi),

– Her türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,  tereyağı,  gibi),

– Yumurta,

– Taze sebze ve meyve,

– Pasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,

– İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç,

ve benzeri emtia için yararlanılabilecek.

Bununla birlikte düzenleme için, önceden Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak şartı da bulunuyor.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.