2018-037 Yeni Af Kanununa İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)    

2018/037

29.05.2018

Konu: Yeni Af Kanununa İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 

Bilindiği üzere, yeni af kanunu olarak bilinen 7143 Sayılı Kanun 18.05.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kanunla getirilen,

Matrah artırımı,

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

Vadesi gelmiş olan kesinleşmiş ya da dava aşamasında bulunan vergi borçlarının yapılandırılması,

Gibi konulara ilişkin 26.05.2018 Tarih 30432 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile Kanunla ilgili açıklamalar yapıldı.

İlgili Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.