2018-026 Bilançolardaki Gayrimenkullere Bir Sefere Mahsus Yeniden Değerleme İmkanı Geliyor.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2018/026

14.05.2018

Konu: Bilançolardaki Gayrimenkullere Bir Sefere Mahsus Yeniden Değerleme İmkanı Geliyor.

Mecliste görüşülmekte olan Torba Yasa içerisinde yapılan düzenleme ile bilanço usulünde defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bilançolardaki gayrimenkullerini yeniden değerleme imkanı getiriliyor.

Bu düzenleme ile bilançolardaki gayrimenkullerin maliyet bedelleri enflasyon oranlarında arttırılabilecek. Düzeltme 30.09.2018 tarihine kadar yapılacak ve tek seferlik olacak.

Böylece hem bilançodaki değerler güncel değerlere yükselmiş olacak hem de gayrimenkullerin ileri de satılması halinde vergi matrahı arttırılan tutarlar kadar azalmış olacak.

Arttırılan tutarlar üzerinden % 5 vergi ödenmesi gerekecek.

Aktifte gayrimenkulün maliyet bedeline eklenen tutarlar pasifte özel bir fon hesabında tutulacak ve sadece sermayeye eklenebilecek. Sermayeye eklenme dışında başka herhangi bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde dönem kazancından bağımsız olarak vergiye tabi olacak.

Sat geri kiralama yöntemi ile alınan gayrimenkuller bu imkandan yararlanamayacak. Ayrıca finans, bankacılık ve sigorta şirketlerinin gayrimenkulleri kapsam dışında olacak.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.