2018-025 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/025

12.05.2018

Konu: ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Bilindiği gibi, 7103 Sayılı Torba Kanunla, ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, ÖTV’nin tecili için ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmesi mümkün olmuştu.

Anılan Kanunla ayrıca 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 GTİP numaralı taşıtların (otomobil, arazi taşıtı, otobüs, minibüs vb.) imalatında kullanılan (IV) Sayılı Listede yer alan malların alış faturasında gösterilen ÖTV’nin taşıt imalatçılarına iade edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

12.05.2018 Tarih ve 30419 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ” ile konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

İlgili Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.