2018-022 KDV’den İstisna Edilen Makine ve Teçhizatları Belirleyen ve Tapu Harç Oranını %1,5’e Düşüren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)      

2018/022

07.05.2018

Konu: KDV’den İstisna Edilen Makine ve Teçhizatları Belirleyen ve Tapu Harç Oranını %1,5’e Düşüren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Kanunla sanayi sicil belgesine sahip mükelleflerin imalat sanayiinde kullanacakları makine ve teçhizatların teslimi KDV’den istisna edilmiş, bu makine ve teçhizatlara ilişkin amortisman süresi ise yarıya indirilmişti.

05.05.2018 Tarih ve 30412 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kapsamdaki makine teçhizatlar belirlendi.

Yine 7103 Sayılı Kanunla getirilen Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesine yer alan kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevine yönelik ücret istisnasındaki sınır, asgari ücretin brüt tutarının %15’inden %50’sine yükseltildi.

Ayrıca anılan BKK ile 31.10.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere, %18 KDV oranına tabi konut teslimleri %8’e; tapu harçları ise binde 20’den binde 15’e düşürüldü.

ÖTV Kanununa ekli III Sayılı listenin A cetvelinde yer alan bazı alkollü içeceklerin asgari maktu vergi oranının artırıldığı Bakanlar Kurulu Kararına ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.