2018-019 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. 

(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

       

2018/019

04.04.2018

Konu: 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

03.04.2018 Tarih ve 48 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı       % 4,54 olarak belirlendi.

İlgili Sirkülere ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.