2018-013 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşunda Defter Tasdiki Artık Sadece Ticaret Sicil Memurluğunda Yapılabilecek.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)     

2018/013

12.03.2018

Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluşunda Defter Tasdiki Artık Sadece Ticaret Sicil Memurluğunda Yapılabilecek.

10.03.2018 Tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda değişiklikler yapıldı.

Buna göre anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamalarında yasal defterlerinin tasdikini artık noterler yapamayacak. Kuruluş aşamasında bu defterler, sadece ticaret sicil müdürlüğünde tasdik edilebilecek.

Söz konusu Kanunla ayrıca limited şirketlerin kuruluşunda tescilden önce sermayenin %25’inin ödenme şartı da kaldırıldı.

Bu değişikliklere ilişkin maddeler 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden, değişiklikler de 15.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Anılan Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-7.pdf

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.