2018-011 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilinde Faiz Oranları ve Tecil Sürelerini Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/011

26.02.2018

Konu: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilinde Faiz Oranları ve Tecil Sürelerini Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

Bilindiği üzere 27.05.2017 tarihinde yayımlanan 7020 Sayılı Torba Kanun ile 6183 Sayılı Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlığıyla 48/a maddesi eklenmişti.

Anılan maddeye göre uygulamadan yararlanmak için borçlunun,

  1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,
  3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

Şartlarını sağlaması gerekmekte.

Ayrıca maddede, borçlunun zor durum halini, tecil süresini, faiz oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmişti.

Söz konusu yetkiye istinaden, 24.02.2018 Tarih ve 30342 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler, tecil süreleri, faiz oranları belirlendi.

Buna göre, anılan şartları sağlayan mükelleflerin borçları 60 aya kadar tecil edilebilecek.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararına ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.