2018-008 Yurtdışından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(Not: Mali açıklama, makale ve pratik bilgilerin toplu mail olarak paylaşıldığı listemize dahil olmak için info@yontemymm.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

2018/008

01.02.2018

Konu: Yurtdışından Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Bilindiği üzere, 7061 Sayılı Torba Kanunla, KDV Kanununun 9’uncu maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV’nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilerek ödenmesi zorunluluğu getirilmişti.

31.01.2018 Tarih ve 30318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğde, Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle “3 No.lu KDV Beyannamesiyle” beyan edeceği açıklandı.

Değişiklik hizmetin KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere sunulmasına ilişkin olduğundan, yurtdışından KDV mükellefi olanlara sunulan bu tür hizmetlere ait KDV’nin, bu hizmetten yararlanan KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu beyanname ile beyan edilmesi zorunluluğunun ortadan kalkmadığını hatırlatırız.

Ayrıca aynı Tebliğ’de;

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yolu ile telafi edilemeyen KDV iadesinin 2018 yılına uzatılması ile bankalara borçlu olanların taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde KDV istisnası uygulamasında finansal kiralama ve finansman şirketlerine devrinin de istisna kapsamına alınması,

gibi konularda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara da yer verildi.

Anılan Tebliğ’e ekli PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.